[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33894
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sandoz Pharmaceuticals d.d. (Mgr. Lýdie Haníncová)
N05CF02
14609
3724033894
Rozhodnutý 1.st
28.3.2024 9:19:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.5.2024 24 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 8946. Počet dní do uplynutia lehoty: 1,98
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E ziadost Sanval 10x10.docx Žiadosť o zaradenie A1E 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Sanval ... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
text/dali Navrh_znenia_riadku_14609.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 220311_57015500_SmPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf SANVAL 10 MG FCT MA.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 160922_57015500_IL.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 050801_57015500_RENE.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf platba VS 33894.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8946 1 R_A1E application/pdf S18521-2024-OddKCL-33894.pdf 15.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky