[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

3371
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Abbott Products GmbH (Ing. Monika Pősová)
A09AA02
37344
3713003371
Právoplatný
29.6.2013 22:51:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Kreon_40000_A1N_ziadost0620... Žiadosť o zaradenie A1N 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kreon_40000_Návrh znenia ri... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
text/dali Navrh_znenia_riadku_37344.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/msword SPC00158670 Kreon 40000.doc Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Kreon 40000 registracia.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Kreon 40000 IL.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/msword Kreon 40000_FE_liek fin.doc Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf 4A Toouli Guidelines 2010pd... Iná príloha 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Thorat et al. Creon 40000 C... Iná príloha 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Dominguez-Munoz JE. Clinica... Iná príloha 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Ramesh 2013 Creon 40k OL In... Iná príloha 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
application/pdf Löhr M 2009pancreatinEJGH.pdf Iná príloha 29.6.2013 Podpis Ing. Monika Pősová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM - ID3371 - liek 37344 K... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.9.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1972 1 R_A1N application/pdf Rozhodnutie_S07855-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 26.9.2013 11:08:34
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií:
Autor: PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 26.9.2013 9:34:46
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny A: