[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

33
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
A05BA03
15830, 31340, 25397, 84369, 84370
3712000033
Právoplatný
3.1.2012 13:37:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PO_silymarin.docx Oznámenie o začatí konania 3.1.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie KON 33 Silymari... 15.1.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Rastislav Edelstein - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG  
Zaslal: 10.1.2012 17:05:46
príloha č. 1: aktuálne ŠUKLom schválené SPC z novembra 2006.
Autor: Rastislav Edelstein - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG  
Zaslal: 10.1.2012 17:03:29
Spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co. KG predkladá technickú pripomienku ku konaniu vo veci zmeny charakteristík referenčnej skupiny: A05BA03 Silymarín p.o. prepoč. na sylibinín 150 mg