[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

32675
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Kobielska)
H01BA02
92644, 92645, 4856E, 92650, 92651, 4872E, 92647, 4887E
3724032675
Rozhodnutý 1.st
12.4.2024 7:43:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
19.4.2024 Možnosť vyjadriť sa k návrhu. Počet dní do uplynutia lehoty: 1,63
23.4.2024 70 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 8927. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,63
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 22.2.2024 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8927 1 R_KON application/pdf S15877-2024-OddKCL-32675-2.pdf 15.4.2024 Detaily
R 8868 1 R_KON application/pdf S15877-2024-OddKCL-32675.pdf 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky