[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

32
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Michaela Cesnaková)
C09DA06
04786, 06798, 87049, 58066, 06813, 06762, 89567
3712000032
Právoplatný
3.1.2012 13:30:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PO_candesartan_diuretika.docx Oznámenie o začatí konania 3.1.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie KON 32 Candesar... 15.1.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miriam Marčišová - Teva Czech Industries s.r.o. 
Zaslal: 9.1.2012 22:08:52
Údaje o cenách 1/2