[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31560
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
TEVA B.V. (Daniela Nazarejová)
H01BA02
4767E
3724031560
Právoplatný
31.1.2024 14:58:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_4767E_Dezmopres... Žiadosť o zaradenie A1E 31.1.2024 Podpis Daniela Nazarejová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_4767E_D... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2024 Podpis Daniela Nazarejová
text/dali Navrh_znenia_riadku_4767E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2024 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf SPC00805103.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2024 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf rn_chintal 60 mikrogramov_t... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2024 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf RN_2023_03890-TR_Dezmopresi... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2024 Podpis Daniela Nazarejová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8866 1 R_A1E application/pdf S15877-2024-OddKCL-31560.pdf 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Daniela Nazarejová - TEVA B.V. 
Zaslal: 13.2.2024 10:17:50
Nezohľadňovaný
Dovoľujeme si Vám zaslať stanovisko k vyjadreniu spoločnosti FERRING-LÉČIVA, a.s.
Autor: Teodor Marušák - FERRING-LÉČIVA, a.s. 
Zaslal: 7.2.2024 11:43:46
Dobrý deň, vkladame vyjadrenie ku konaniu.
Autor: Daniela Nazarejová - TEVA B.V. 
Zaslal: 7.2.2024 7:58:45
platba