[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31559
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
STADA Arzneimittel AG (Dana Ťažká)
C09DA01
4222E
3724031559
Právoplatný
31.1.2024 16:42:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_4222E_Losartan ... Žiadosť o zaradenie A1E 31.1.2024 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_4222E_L... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2024 Podpis Dana Ťažká
text/dali Navrh_znenia_riadku_4222E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf SPC_Losartan_Hydrochlorothi... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Losartan HCT Stada 100_25 M... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Losartan HCT Stada 100_25 M... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2024 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroj pre vypocet referencn... Iná príloha 31.1.2024 Podpis Dana Ťažká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8861 1 R_A1E application/pdf S15877-2024-OddKCL-31559.pdf 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - STADA Arzneimittel AG 
Zaslal: 5.2.2024 6:30:11
potvrdenie o úhrade