[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31483
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. Dušana Ingeliová)
L01FD04, M09AX09
6497D, 4580D, 4581D, 4582D, 4583D, 4584D, 4585D, 4586D, 4587D, 4588D, 4589D, 4590D, 4591D, 4592D, 4593D, 4594D, 4595D, 4596D, 4597D, 4598D, 4599D, 4600D, 4601D
3724031483
Rozhodnutý 1.st
18.3.2024 8:45:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 8930. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,59
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 23.1.2024 Podpis PharmDr. Dušana Ingeliová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8930 1 R_KON application/pdf S17152-2024-OddKCL-31483.pdf 15.4.2024 Detaily
R 8857 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K1699_N2135.pdf 15.3.2024 Detaily
R 8804 1 R_KON application/pdf S14496-2024-OddKCL-31483.pdf 15.2.2024 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dušana Ingeliová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.3.2024 14:14:20
Podklad následného prvostupňového rozhodnutia v konaní ministerstva vo veci zníženia úradne určených cien
Autor: Pavol Sabol - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 30.1.2024 18:30:10
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať vyjadrenie držiteľa registrácie k predmetnému konaniu ID 31483. S pozdravom, Pavol Sabol