[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31348
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
J06BA01
9510D, 9511D, 9512D
3723031348
Právoplatný
27.12.2023 10:46:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf OCRN_Xembify_9510D, 9511D, ... Oznámenie o začatí konania 27.12.2023 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_31348_Xembify_verejne.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.3.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8887 1 R_KON application/pdf S15877-2024-OddKCL-31348.pdf 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Instituto Grifols, S.A. 
Zaslal: 7.3.2024 13:19:04
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť dokumenty na základe vyžiadania Ministerstva zdravotníctva. Informácie sú predmetom obchodného tajomstva, preto ich prikladáme cez Iné podania. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Instituto Grifols, S.A. 
Zaslal: 9.1.2024 9:33:09
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť potvrdenie o platbe správneho poplatku. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Instituto Grifols, S.A. 
Zaslal: 9.1.2024 9:32:32
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť kópie obrazovky cien zo zahraničných databáz pre liek Xembify. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 9.1.2024 9:30:31
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť zdroje údajov - dokumenty citované v OCRN žiadosti. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Instituto Grifols, S.A. 
Zaslal: 2.1.2024 8:30:58
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť stanovisko SSAKI k úhrade lieku Xembify. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Instituto Grifols, S.A. 
Zaslal: 2.1.2024 8:28:15
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť cenové návrhy pre liek Xembify. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Instituto Grifols, S.A. 
Zaslal: 2.1.2024 8:26:50
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť OCRN žiadosti pre liek Xembify. S úctou, Ľuboslava Džavoronková