[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31329
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
D01AC01, D01AC20
97165, 97166
3723031329
Právoplatný
21.12.2023 12:15:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf OCRN_Imazol_97165,97166.pdf Oznámenie o začatí konania 21.12.2023 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8833 S R_STOP application/pdf S15877-2024-OddKCL-31329.pdf 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 4.3.2024 10:46:37
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Dovoľujeme si požiadať MZ o zastavenie konania ID 31329 pre lieky Imazol krémpasta, Imazol Plus. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 2.1.2024 21:11:35
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť doklad o úhrade správneho poplatku. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:11:55
Dovoľujeme si Vám zaslať overiteľné zdroje údajov k žiadosti o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol Plus. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:11:20
Dovoľujeme si Vám zaslať cenový návrh (šifrovaný súbor dfm) k žiadosti o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol Plus. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:10:59
Dovoľujeme si Vám zaslať cenový návrh k žiadosti o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol Plus. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:10:42
Dovoľujeme si Vám zaslať žiadosť o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol Plus. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:10:12
Dovoľujeme si Vám zaslať overiteľné zdroje údajov k žiadosti o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol krémpasta. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:09:10
Dovoľujeme si Vám zaslať cenový návrh (šifrovaný súbor dfm) k žiadosti o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol krémpasta. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:08:44
Dovoľujeme si Vám zaslať cenový návrh k žiadosti o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol krémpasta. Ďakujeme.
Autor: Vladimír Dřízhal - Laboratoires Bailleul S.A. 
Zaslal: 22.12.2023 11:07:23
Dovoľujeme si Vám zaslať žiadosť o osobitnú cenovú reguláciu pre liek Imazol krémpasta. Ďakujeme.