[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

313
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Gedeon Richter Plc. (Miklós Réz)
N01AX03, C09AA03, C09BA03, G03CA03, G01AF15, N05AD01, G01AF20, N02AB03, J02AC01, M03BX04, J01DD08, C03DA01, L01CA01, C10AA07, N06AX16
87814, 53642, 13217, 57134, 57147, 32810, 82949, 02537, 12061, 31404, 71895, 71897, 71899, 71901, 71903, 71905, 59876, 02755, 26460, 26461, 30434, 31134, 05792, 05793, 05794, 85494, 85496, 85498, 39575
3712000313
Právoplatný
13.1.2012 17:44:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Gedeon_Richter.... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 13.1.2012 Podpis Miklós Réz
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_CND.xlsm Návrh ceny - formulár CND 13.1.2012 Podpis Miklós Réz
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 13.1.2012 Podpis Miklós Réz
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 141 1 R_CND application/pdf Rozhodnutie_01470-OKCLP-201... 15.3.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky