[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31192
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. Dušana Ingeliová)
V09IX04, V10BX01
03150, 66455
3723031192
Právoplatný
6.12.2023 12:03:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 6.12.2023 Podpis PharmDr. Dušana Ingeliová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8715 1 R_KON application/pdf S27443-2023-OddKCL-31192.pdf 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky