[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31188
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. Dušana Ingeliová)
B05BC01, C09BB07, D10BA01, J01FA10, M03AX01, C09DB02
90530, 0856C, 0854C, 49915, 3097A, 42394, 5753D, 5756D
3723031188
Právoplatný
6.12.2023 10:49:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 6.12.2023 Podpis PharmDr. Dušana Ingeliová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8714 1 R_KON application/pdf S27443-2023-OddKCL-31188.pdf 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky