[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

31167
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
J06BA02
4986C, 4990C
3723031167
Právoplatný
4.12.2023 14:47:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf OCRN_Gamunex_4986C,4990C.pdf Oznámenie o začatí konania 4.12.2023 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_31167_Gamunex 1g a 40g.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.4.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8888 1 R_KON application/pdf S17152-2024-OddKCL-31167.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 5.4.2024 10:42:50
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť stanovisko Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia SNeS SLS k úhrade posudzovaných liekov. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 20.3.2024 23:44:17
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, V prílohe si dovoľujeme zaslať Odpoveď na Výzvu s príslušnými aktualizáciami. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.3.2024 8:28:10
Výzva na doplnenie podľa § 75 ods. 8 zákona
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 8.12.2023 17:29:49
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť zdroje údajov - dokumenty citované v OCRN žiadosti. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:39:07
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť kópie obrazovky cien zo zahraničných databáz pre liek Gamunex. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:37:34
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť potvrdenie o platbe správneho poplatku. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:35:07
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť cenový návrh pre liek Gamunex (4986C). S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Príloha: text/dali OCRN_4990C.dfm
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:34:55
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť cenový návrh pre liek Gamunex (4990C). S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:34:32
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť cenový návrh pre liek Gamunex (4986C). S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Príloha: text/dali OCRN_4986C.dfm
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:34:16
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť cenový návrh pre liek Gamunex (4986C). S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:33:28
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť OCRN žiadosti pre liek Gamunex. S úctou, Ľuboslava Džavoronková
Autor: Ľuboslava Džavoronková - Grifols Deutschland GmbH 
Zaslal: 7.12.2023 23:33:10
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť OCRN žiadosti pre liek Gamunex. S úctou, Ľuboslava Džavoronková