[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

30062
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (Renáta Hajdinová)
A10BA02, B02BD02, L01XG01, N04BX02, N07XX04
9708C, 3678C, 3675C, 2970D, 3170D, 2968D
3723030062
Právoplatný
22.11.2023 15:15:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_Dovera.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 22.11.2023 Podpis Renáta Hajdinová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 22.11.2023 Podpis Renáta Hajdinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet CND_Dovera_Overitelne zdroj... Iná príloha 22.11.2023 Podpis Renáta Hajdinová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_D... Návrh ceny - formulár CND 22.11.2023 Podpis Renáta Hajdinová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8774 1 R_CND application/pdf S13031-2024-OddKCL-30062.pdf 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Blanka Fabuľová - Fresenius Kabi Deutchland GmbH 
Zaslal: 29.11.2023 12:58:24
Dobrý deň, v prílohe posielame pripomienku k žiadosti CND týkajúcej sa lieku Bortezomib Kabi. S pozdravom, Blanka Fabuľová
Autor: Andrea Solivajsová - CSL Behring GmbH 
Zaslal: 28.11.2023 8:51:34
Dobrý deň, v prílohe posielame priomienku k CND žiadosti týkajúcej sa liekov Afstyla 500IU a Afstyla 2000IU. S pozdravom. Andrea Solivajsová
Autor: MVDr. Marián Britan - berlin-Chemie AG (Menarini Group) 
Zaslal: 28.11.2023 8:48:40
Dobrý deň, v prílohe posielame pripomienku k žiadosti CND týkajúcej sa lieku Siofor SR. S pozdravom. MB.