[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

30061
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Monika Bednárová)
A07EA06, A10BD07, A10BD08, A10BD11, A10BH01, B01AE07, B02BD03, B06AC02, C02KX02, D11AH05, L01BA04, L01EB02, L01EB04, L01EL02, L01EX01, L01EX02, L01EX03, L01FD01, L01FF02, L01XK01, L02BA03, L02BX03, L04AA27, L04AB04, N04BA03, N05AX13, N06AB03, R03AK06, R06AX29, S01LA04, V01AA10
08206, 0153E, 0328E, 0336E, 0656E, 0975C, 1064E, 1070E, 1072E, 1122D, 1123D, 1774E, 1776E, 1944E, 2484E, 2700E, 2964E, 2965E, 2973E, 3088E, 3724D, 4270D, 4271D, 4567D, 4726D, 4880D, 4980D, 5303D, 5335D, 5865D, 6132D, 6283D, 6287D, 6364C, 6382C, 6606D, 6610D, 6908C, 7148C, 7703C, 8020B, 8021D, 8092D, 8296C, 8346D, 8353D, 8596D, 8597D, 8598D, 8712D, 8871D, 9119D, 9122D, 9684D
3723030061
Právoplatný
22.11.2023 14:18:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 22.11.2023 Podpis Monika Bednárová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV návrhy.xlsx Iná príloha 22.11.2023 Podpis Monika Bednárová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje údajov.xlsx Iná príloha 22.11.2023 Podpis Monika Bednárová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8720 1 R_KON application/pdf S27443-2023-OddKCL-30061.pdf 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Priesolová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 10.1.2024 14:15:18
Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu č. S27443-2023-OddKCL-30061 zo dňa 15.12.2023
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 22.12.2023 12:34:40
Nezohľadňovaný
Podnet na opravu chyby v písaní v rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva SR č. S27443-2023- OddKCL-30061 zo dňa 15.12.2023, konania ID 30061
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Valinject GmbH. 
Zaslal: 29.11.2023 18:53:18
Dobrý deň, v mene držiteľa registrácie EVER Valinject GmbH. si dovoľujeme podať pripomienku ku konaniu
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 29.11.2023 17:25:57
Dobrý den, dovolujeme si Vám zaslat připomínky k MCV návrhu pro léky Lynparza, Tagrisso, Calquence. S úctou, Pavel Pešek
Autor: Gabriela Markovova - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
Zaslal: 29.11.2023 15:52:47
Dobrý deň. Dovoľujeme si zaslať pripomienky a vyjadrenia k MCV návrhu pre liek Dupixent (ŠÚKL kód 3088E). S pozdravom, Gabriela Markovová
Autor: Ingrid Valkovová - ALK-Abelló A/S 
Zaslal: 29.11.2023 14:37:40
Dobrý deň, dovoľujem si poslať pripomienky s prílohami k MCV konaniu pre liek Ragwizax (SUKL kod 7148C) ALK-Abelló A/S, s pozdravom, Ingrid Valkovová
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 29.11.2023 14:04:29
Dovolujeme si Vam zaslat pripomienky a vyjadrenia k MCV navrhu pre lieky Vildagliptin/Metformin (SUKL kody 6382C a 6364C). S pozdravom, Lydia Hanincova
Autor: PharmDr. Blanka Fabuľová - Fresenius Kabi s.r.o. 
Zaslal: 29.11.2023 13:46:49
Dobrý deň, v prílohe posielame pripomienky k MCV konaniu pre liek Icatibant Fresenius 30 mg. Ďakujeme. S pozdravom, Blanka Fabuľová
Autor: PharmDr. Blanka Fabuľová - Fresenius Kabi Deutchland GmbH 
Zaslal: 29.11.2023 13:45:18
Dobrý deň, v prílohe posielame pipomienky k MCV konaniu pre liek Pememtrexed Fresenius Kabi. Ďakujeme. S pozdravom, Blanka Fabuľová