[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29940
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (Pavol Sabol)
L04AA42
9679D
3723029940
Právoplatný
31.10.2023 15:57:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost Mayzent 1mg.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.10.2023 Podpis Pavol Sabol
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku Mayzent... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.10.2023 Podpis Pavol Sabol
text/dali Navrh_znenia_riadku_9679D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.10.2023 Podpis Pavol Sabol
application/pdf SPC Mayzent 1mg.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.10.2023 Podpis Pavol Sabol
application/pdf Rozhodnutie o registracii M... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.10.2023 Podpis Pavol Sabol
application/pdf SUKL Mayzent 1mg.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.10.2023 Podpis Pavol Sabol
application/pdf Vyjadrenie k FEK Mayzent 1m... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.10.2023 Podpis Pavol Sabol
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8872 1 R_A1N application/pdf S15877-2024-OddKCL-29940_Ma... 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavol Sabol - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 6.11.2023 9:52:25
Dobrý deň, dovoľujem si zaslať prílohu k A1N žiadosti - Overiteľné zdroje údajov v členských štátoch EÚ, v ktorých má liek úradne určenú cenu. Ďakujem, S pozdravom Pavol Sabol
Autor: Pavol Sabol - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 6.11.2023 9:48:59
Dobrý deň, dovoľujem si zaslať potvrdenie o platbe. Ďakujem, S pozdravom Pavol Sabol.