[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29864
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
J07CA02, J07CA09, J07BD52
45411, 01399, 0251C, 5207A, 34905, 36424, 28654
3723029864
Právoplatný
24.10.2023 12:48:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf Kategorizačná komisia MZ SR... Iná príloha 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_PO_IO_ockovan... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.11.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8652 1 R_KON application/pdf S26123-2023-OddKCL_29864_KO... 15.11.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky