[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29863
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03
50508, 3851E, 3852E, 2964E, 3568E, 50509, 3854E, 2965E, 08300, 3862E, 2972E, 3570E, 08297, 3863E, 2973E, 08298, 7218D, 4676D, 6122A, 6126A, 7225D, 4464D, 2237E, 53541, 6750D, 6453D, 2249E, 7236D, 4474D, 4688D, 30832, 6752D, 2251E, 7238D, 4475D, 4690D, 30833, 6754D, 2252E, 7240D, 4692D, 4476D, 30834, 7247D, 6757D, 6465D, 2264E, 4483D, 4696D, 30838, 7250D, 6760D, 2266E, 4699D, 4484D, 30842, 08363, 08364, 3808A, 3804A, 3806A, 5026B, 5020B, 5039B, 5033B
3723029863
Právoplatný
24.10.2023 12:13:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf MZSR zmena IO NOAK.pdf Iná príloha 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf ONK-NOAK_zmena_PO.pdf Iná príloha 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf SKS zrusenie IO_NOAK.pdf Iná príloha 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_NOAK_29863... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.1.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8781 1 R_KON application/pdf S13031-2024-OddKCL_29863_KO... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Szabó - Bristol-Myers Squibb/ Pfizer EEIG 
Zaslal: 31.10.2023 16:11:53
Dobrý deň, v prílohe si dovoľujeme zaslať vyjadrenie držiteľa registrácie ku konaniu ID 29863.