[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29862
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
S01EC03, S01EE01, S01EA05, S01EC04, S01EE05, S01ED51, S01EE04, S01EE03
9529C, 1940D, 1941D, 02747, 9053C, 4059B, 4058B, 03907, 35456, 35457, 9443D, 9444D, 97794, 62782, 62783, 9691C, 9692C, 9556C, 2375D, 2376D, 05867, 2756B, 0534D, 0535D, 35206, 35207, 2276D, 2277D, 4319A, 22563, 1589B, 80249, 69809, 22562, 80243, 58893, 5256A, 76587, 76586, 9308C, 9309C, 9062A, 47592, 0475D, 0476D, 78611, 78612, 0366C, 40457, 51889, 2881E
3723029862
Právoplatný
24.10.2023 11:03:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf zmena IO - antiglaukomatika... Iná príloha 24.10.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zrusenie_IO_glaukom... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.11.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8651 1 R_KON application/pdf S26123-2023-OddKCL_29862_KO... 15.11.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky