[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29858
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Kobielska)
A07EA06, B01AC09, J02AC04, J05AB01, L01BC02, L01CA05, M03BX02, R01AD01, R03AC02, R03BA01, S01GX07
64786, 12701, 0863C, 3199D, 5894D, 3022D, 0249B, 7767D, 1864D, 7249C, 95513, 93191, 05194, 80648, 91284, 99860, 15939, 58792, 13435, 54475
3723029858
Právoplatný
23.10.2023 12:03:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 23.10.2023 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8638 1 R_KON application/pdf S26123-2023-OddKCL-29858.pdf 15.11.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky