[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29819
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
N05AN01
02481
3723029819
Právoplatný
17.10.2023 9:18:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf OCRN_Lithium carbonicum - S... Oznámenie o začatí konania 17.10.2023 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_29819_Lithium carbonicu... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.12.2023 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8713 1 R_KON application/pdf S27443-2023-OddKCL-29819.pdf 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 4.12.2023 8:20:17
Medicínske stanovisko OPS N05.
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva a.s. 
Zaslal: 29.11.2023 9:16:53
Nezohľadňovaný
Dobrý deň prajem, dovoľujem si priložiť ku konaniu aj odborné stanovisko od pani doktorky MUDr. Terézii Rosenbergerovej, ku produktu 02481, Lithium carbonicum – SLOVAKOFARMA, tbl 100x300 mg (fľ.skl.).
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva a.s. 
Zaslal: 18.10.2023 17:09:49
Dobrý deň, pripájam doklad o platbe.
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva a.s. 
Zaslal: 17.10.2023 9:38:43
Dobrý deň prajem, dovoľujem si informovať, že z dôvodu dôverných informácií sú prílohy ku uvedenej žiadosti podané cez nevernú zónu "iné podania". S pozdravom Helena Liebenberger
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva a.s. 
Zaslal: 17.10.2023 9:37:33
Dobrý deň prajem, dovoľujem si pripojiť Žiadosť o určenie, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii - vygenerovaný formulár OCRN.
Príloha: text/dali OCRN_02481.dfm
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva a.s. 
Zaslal: 17.10.2023 9:36:45
Dobrý deň prajem, dovoľujem si pripojiť Žiadosť o určenie, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii - Typ formuláru OCRN.
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva a.s. 
Zaslal: 17.10.2023 9:34:37
Dobrý deň prajem, dovoľujem si pripojiť Žiadosť o určenie, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii - Typ žiadosti OCRN.