[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29752
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Kobielska)
J07AM51
33998, 3161C
3723029752
Právoplatný
2.10.2023 17:51:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 2.10.2023 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8585 1 R_KON application/pdf S25224-2023-OddKCL-29752.pdf 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky