[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29721
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
N06AX14
08811
3723029721
Právoplatný
29.9.2023 11:35:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf OCRN_Tianeptin_08811.pdf Oznámenie o začatí konania 29.9.2023 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_29721_Tianeptin Sandoz.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.12.2023 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8712 1 R_KON application/pdf S27443-2023-OddKCL-29721.pdf 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 4.12.2023 8:20:50
Medicínske stanovisko OPS N05.
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 3.10.2023 12:00:32
Dovolujeme si Vam zaslat doklad o platbe. S pozdravom, Lydia Hanincova
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 29.9.2023 15:32:14
Zaroven si Vas dovolujeme informovat, ze doplnujuce data k OCR ziadosti pre liek Tianeptin Sandoz (interne predaje a zabezpecenie dodavok) posielame cestou "ine podania" z dovodu dovernosti informacii. S pozdravom, Lydia Hanincova
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 29.9.2023 15:29:29
Dovolujeme si Vam zaslat sifrovany vystup dfm k ziadosti o osobitnu cenovu regulaciu pre liek Tianeptin Sandoz. S pozdravom, Lydia Hanincova
Príloha: text/dali OCRN_08811.dfm
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 29.9.2023 15:28:53
Dovolujeme si Vam zaslat cenovy navrh xls k ziadosti o osobitnu cenovu regulaciu pre liek Tianeptin Sandoz. S pozdravom, Lydia Hanincova
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Zaslal: 29.9.2023 15:27:55
Dovolujeme si Vam zaslat ziadost o osobitnu cenovu regulaciu pre liek Tianeptin Sandoz. S pozdravom, Lydia Hanincova