[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29669
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
L03AX03
40197
3723029669
Právoplatný
25.9.2023 16:16:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf OCRN_BCG-medac_40197.pdf Oznámenie o začatí konania 25.9.2023 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_29669_BCG-medac.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.12.2023 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8718 1 R_KON application/pdf S27443-2023-OddKCL-29669.pdf 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Hoffman, PhD. - medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. 
Zaslal: 26.9.2023 11:55:54
Dobrý deň, cez iné podania bola k tomuto konaniu poslaná príloha neverejného charakteru s identifikačným číslom 3355
Autor: Peter Hoffman, PhD. - medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. 
Zaslal: 26.9.2023 11:26:37
Dobrý deň, ešte raz posielam do verejnej časti celú OCRN žiadosť aj s fungujúcimi hypertextovými prepojeniami.
Autor: Peter Hoffman, PhD. - medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. 
Zaslal: 26.9.2023 11:20:45
Dobrý deň, v prílohe zasielam prílohy do verejnej časti. Kompletné prílohy aj s dokumentami, ktoré považujeme za obchodné tajomstvo a dokumentami neverejného charakteru sa nachádzajú v komprimovanom súbore podanom cez "Iné podania"
Autor: Peter Hoffman, PhD. - medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. 
Zaslal: 26.9.2023 11:17:29
potvrdenie o zaplatení poplatku
Autor: Peter Hoffman, PhD. - medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. 
Zaslal: 26.9.2023 11:16:55
Dobrý deň, v prílohe posielam šifrovaný výstup z cenového návrhu
Príloha: text/dali OCRN_40197.dfm
Autor: Peter Hoffman, PhD. - medac Gesellschaft fur klinische Spazialpraparate GmbH. 
Zaslal: 26.9.2023 11:16:33
Dobrý deň, v prílohe posielam cenový návrh