[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29623
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
L01FD03
7893A, 7894A
3723029623
Právoplatný
19.9.2023 21:54:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 19.9.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_Kadcyla.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.10.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8741 1 R_KON application/pdf S27443-2023-OddKCL_29623_KO... 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.9.2023 12:03:36
Stanovisko Slovenskej onkologickej spoločnosti k zmene charakteristík referenčnej skupiny L01FD03.
Autor: PharmDr. Dušana Ingeliová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 20.9.2023 16:41:56
Stanovisko SOS so začierneným podpisom z dôvodu ochrany osobných údajov. Dokument v plnej čitateľnosti bez začierneného podpisu predkladáme prostredníctvom tzv. “iných podaní”.