[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29048
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
V01AA07
8531B, 8530B
3723029048
Právoplatný
30.6.2023 7:41:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf OCRN_Alutard SQ jedy hmyzu_... Oznámenie o začatí konania 30.6.2023 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_29048_Alutard_verejne.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.3.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8886 1 R_KON application/pdf S15877-2024-OddKCL-29048_Al... 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ingrid Valkovová - ALK-Abelló A/S 
Zaslal: 5.3.2024 10:58:34
Nezohľadňovaný
Prajem dobrý deň, predkladámOCR žiadosti v požadovanom formáte xlsm a dfm
Príloha: application/x-zip-compressed OCR ziadosti.zip
Autor: Ingrid Valkovová - ALK-Abelló A/S 
Zaslal: 9.8.2023 10:40:53
Nezohľadňovaný
Prajem dobrý deň, v prílohe predkladám aktualizáciu podaných dokumentov nakoľko Držiteľ registrácie s odstupom času zistil, že v podaných žiadostiach A1N, ako aj v žiadostiach OCRN týkajúcich sa Liekov, nedopatrením priložil niektoré údaje, ktoré nie sú vecne správne a nezodpovedajú skutočnému stavu. Z uvedeného dôvodu si týmto držiteľ registrácie dovoľuje Ministerstvu zdravotníctva zaslať toto doplnenie a opravu zjavných chýb v písaní a počítaní v podaných žiadostiach pre Lieky, v ktorom uvádza aj zoznam a popis údajov, ktoré v žiadostí mení.
Autor: Ingrid Valkovová - ALK-Abelló A/S 
Zaslal: 4.7.2023 13:17:07
Prikladám potvrdenie o úhrade