[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

29030
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Judita Dugas)
J07BM03
4660B
3723029030
Právoplatný
29.6.2023 8:04:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 29.6.2023 Podpis Judita Dugas
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_Gardasil_k... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.9.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8568 1 R_KON application/pdf S23656-2023-OddKCL_29030_KO... 15.9.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 21.8.2023 15:03:31
Oznámenie o úprave návrhu indikačného obmedzenia.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 9.8.2023 17:10:20
Medicínske stanovisko OPS J07.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 4.7.2023 9:57:59
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 30.6.2023 11:58:56
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku podľa § 7a ods. 1