[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28812
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Judita Dugas)
B01AE07
50508, 50509, 08300, 08297, 08298, 2965E, 2964E, 2972E, 2973E
3723028812
Právoplatný
2.6.2023 13:41:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 2.6.2023 Podpis Judita Dugas
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_KON_zmena_IO_NOAK-y.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.6.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8407 1 R_KON application/pdf S19923-2023-OddKCL_28812_KO... 15.6.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky