[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28613
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Astellas Pharma Europe B.V. (Martina Krajčírová)
L04AD02
50672
3723028613
Právoplatný
10.5.2023 16:31:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1E_ziadost_Advagraf 5mg_50... Žiadosť o zaradenie A1E 10.5.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_advagra... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 10.5.2023 Podpis Martina Krajčírová
text/dali Navrh_znenia_riadku_50672.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 10.5.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/pdf advagraf-epar-product-infor... Súhrn charakteristických vlastností lieku 10.5.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/pdf Pravoplatne rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 10.5.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/pdf Doklad o pridelený kodu SUK... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 10.5.2023 Podpis Martina Krajčírová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8351 1 R_A1E application/pdf S18375-2023-OKCHL-28613.pdf 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martina Krajčírová - Astellas Pharma Europe B.V. 
Zaslal: 12.5.2023 14:33:14
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o zaplatení.
Autor: Martina Krajčírová - Astellas Pharma Europe B.V. 
Zaslal: 10.5.2023 17:39:40
Aktualizovaný šifrovaný výstup
Autor: Martina Krajčírová - Astellas Pharma Europe B.V. 
Zaslal: 10.5.2023 17:39:18
Aktualizovaný návrh znenia riadku