[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28541
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Astellas Pharma Europe B.V. (Martina Krajčírová)
L04AD02
39634
3723028541
Právoplatný
28.4.2023 18:58:32
11.5.2023 17:38:58
Dôvod späť vzatia zmena žiadosti na A1E
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_advagraf_1mg_39... Žiadosť o zaradenie A1N 28.4.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_advagra... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.4.2023 Podpis Martina Krajčírová
text/dali Navrh_znenia_riadku_39634.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.4.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/pdf advagraf-epar-product-infor... Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.4.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/pdf Pravoplatne rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.4.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/pdf Doklad o pridelený kodu SUK... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.4.2023 Podpis Martina Krajčírová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie k FER.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.4.2023 Podpis Martina Krajčírová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8345 S R_STOP application/pdf S18375-2023-OKCHL-28541_R-S... 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martina Krajčírová - Astellas Pharma Europe B.V. 
Zaslal: 3.5.2023 15:40:24
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o zaplatení.