[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28538
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Miroslava Lukáčová)
A06AD11, A10BD07, A10BD16, A10BH01, B01AB05, B01AB06, B01AC24, B06AC05, H01BA02, H01CB03, J05AP57, J06BD01, L01EX01, L01FG01, L01XC06, L01XK01, L01XX52, L02BX03, L03AA14, L03AB07, L04AA40, L04AC05, L04AC08, L04AC18, L04AX03, L04AX07, M09AX07, M09AX10, N02CD03, N04BA02, N06AX05, N06BA07, N07XX06, R03AK10, R03AL09
15915, 25132, 40890, 46342, 62402, 64994, 76789, 87597, 94872, 01300, 01689, 03776, 0864D, 1055C, 1347D, 1780D, 2084D, 2192C, 2194C, 3070C, 3332D, 40128, 4481C, 4819C, 4877C, 5102C, 5103C, 5105C, 6781A, 7302D, 7317D, 7320D, 7326D, 7500D, 7595D, 7768B, 7908A, 8296C, 8928A, 9151D, 92647, 9959A, 9682A, 9987C
3723028538
Právoplatný
20.6.2023 9:40:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 28.4.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV návrhy.xlsx Iná príloha 28.4.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje údajov.xlsx Iná príloha 28.4.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8522 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č K659_N1090.pdf 15.8.2023 Detaily
R 8456 1 R_KON application/pdf S21321-2023-OddKCHL-28538.pdf 15.7.2023 Detaily Konanie o námietkach
R 8399 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K655_N1084_N... 15.6.2023 Detaily
R 8362 1 R_KON application/pdf S18375-2023-OKCHL-28538.pdf 15.5.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Bc. Jazmína Plachá - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.6.2023 12:33:05
Dobrý deň, dovoľujeme si s Vami zdieľať Opravné odborné odporúčanie Kategorizačnej rady, ktoré bolo aktualizované v časti hlasovanie.
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 5.5.2023 20:47:18
Podavame v lehote PRIPOMIENKU DRŽITEĽA REGISTRÁCIE v konaní vo veci zníženia úradne určených cien liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov uvedených v zozname (MCV návrhy)
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 5.5.2023 20:22:55
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám predložiť vyjadrenie ku konaniu ID 28538 spolu s prílohou. Ďalšiu prílohu tohto vyjadrenia predkladáme prostredníctvom tzv. „iných podaní“, keďže obsahuje dôverné informácie. S pozdravom, Ivan Chalupa
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie s.r.o. 
Zaslal: 5.5.2023 18:07:26
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienky ku konaniu ID 28538.
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 5.5.2023 18:06:38
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienky ku konaniu ID 28538.
Autor: MVDr. Marián Britan - GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Zaslal: 5.5.2023 11:40:15
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť vyjadrenie a pripomienku ku konaniu ID28538
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 5.5.2023 10:22:49
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť vyjadrenie ku konaniu ID 28538.
Autor: Bibiana Vallova - Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch 
Zaslal: 5.5.2023 8:14:52
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienku ku konaniu ID 28538. S pozdravom
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 4.5.2023 20:48:12
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienku ku konaniu ID 28538.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 4.5.2023 14:26:40
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám predložiť vyjadrenie ku konaniu ID 28538.
Autor: Lenka Fehérová - Ipsen Pharma 
Zaslal: 4.5.2023 12:07:51
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienku ku konaniu ID 28538. S pozdravom
Autor: Gabriela Markovova - sanofi-aventis groupe 
Zaslal: 4.5.2023 11:52:15
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienku ku konaniu ID 28538. S úctou. G. Markovová
Autor: MUDr. Zuzana Barlíková - Angelini Pharma Česká republika s.r.o. 
Zaslal: 4.5.2023 10:34:21
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienku ku konaniu ID 28538.