[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28537
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
J05AP51, J05AP55, J05AP56, J05AP57
2394B, 0432C, 4880C, 4819C
3723028537
Právoplatný
28.4.2023 16:11:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 28.4.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/x-zip-compressed LUNAMED.zip Iná príloha 28.4.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_LUNAMED.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8356 1 R_KON application/pdf S18375-2023-OKCHL_28537_KON... 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky