[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28426
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG (MUDr. Nataša Hudecová)
J05AP57
4819C
3723028426
Právoplatný
30.4.2023 19:38:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_Maviret_4819C.pdf Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 30.4.2023 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Maviret_48... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2023 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf maviret-epar-product-inform... Iná príloha 30.4.2023 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf Doklad_o_uhradeni_poplatku.pdf Iná príloha 30.4.2023 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_28426_Maviret_ZM – vere... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.12.2023 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8719 1 R_ZM application/pdf S27443-2023-OddKCL-28426.pdf 15.12.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Linda Váleková Sojáková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 1.12.2023 12:42:59
Medicínske stanovisko OPS J.
Autor: Eva Veľasová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 30.10.2023 14:17:49
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: Eva Veľasová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 30.10.2023 14:16:53
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Eva Veľasová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 25.10.2023 13:36:34
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku. Hodnotiaca správa, ktorá obsahuje dôverné informácie bude sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 14.10.2023 17:06:20
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme odpoveď na Výzvu zo dňa 14.9.2023
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.9.2023 11:36:37
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.9.2023 11:36:21
Výzva vypracovaná Odbornou pracovnou skupinou pre farmako-ekonomiku MZ SR.
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.9.2023 21:17:33
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, podávame prílohu číslo 2 k opakovanej žiadosti o začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy o podmienkach úhrady liekov a výzve na odstránenie protiprávneho stavu
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.9.2023 21:17:01
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, podávame prílohu číslo 1 k opakovanej žiadosti o začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy o podmienkach úhrady liekov a výzve na odstránenie protiprávneho stavu
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.9.2023 21:15:46
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, podávame Opakovanú žiadosť o začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy o podmienkach úhrady liekov a výzvu na odstránenie protiprávneho stavu
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 27.7.2023 13:31:50
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si podať Žiadosť o začatie rokovaní o uzatvorení zmluvy o podmienkach úhrady liekov
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 28.6.2023 12:14:44
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú časť elektronického portálu Kategorizácia (cez tzv. „Iné podania“), bola 28.6.2023 zaslaná odpoveď na výzvu zo dňa 22.6.2023, nakoľko FE rozbor + príloha obsahujú informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva držiteľa a nepodliehajú zverejneniu.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.6.2023 14:19:26
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.6.2023 14:19:04
Výzva vypracovaná Odbornou pracovnou skupinou pre farmako-ekonomiku MZ SR.
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.5.2023 22:20:38
CUA model sme podali cez iné podania, nakoľko obsahujú údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.5.2023 20:34:49
Dobrý deň, prikladáme aktualizáciu farmakoekonomického rozboru
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.5.2023 20:33:48
Dobrý deň, prikladáme aktualizáciu zmenovej žiadosti