[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

2831
HN - Žiadosť o úradné určenie ceny lieku
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. (MUDr. Branislav Obšitník)
A07XA04
3048A
3713002831
Právoplatný
28.2.2013 21:50:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Rozhodnutie Hidrasec 100.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.2.2013 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf Hidrasec 100 identif list.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.2.2013 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document HN_Hidrasec10x100mg.docx Žiadosť o úradné určenie ceny lieku HN 28.2.2013 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Hidrasec 100 správny poplat... Žiadosť o úradné určenie ceny lieku HN 28.2.2013 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1549 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02565-OKCLP-20... 15.4.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. 
Zaslal: 28.2.2013 22:01:51
doplnene SPC