[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28264
CNH - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Aspen Pharma Trading LImited (Miroslava Unuckova)
G03CA04
97170
3723028264
Podaný
27.3.2024 18:57:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CNH_ziadost_97170_Ovestin c... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny CNH 27.3.2024 Podpis Miroslava Unuckova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CNH_Ovestin cr... Návrh ceny - formulár CNH 27.3.2024 Podpis Miroslava Unuckova
text/dali CNH_97170.dfm Šifrovaný výstup z formulára CNH 27.3.2024 Podpis Miroslava Unuckova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prinstscreeny 97170_Ovestin... Iná príloha 27.3.2024 Podpis Miroslava Unuckova
application/pdf Spravny poplatok 3723028264... Iná príloha 27.3.2024 Podpis Miroslava Unuckova
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky