[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28155
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Kobielska)
L04AA44
3293D
3723028155
Právoplatný
15.3.2023 17:43:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 15.3.2023 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8361 1 R_KON application/pdf S17088-2023-OKCHL-28155.pdf 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 23.3.2023 13:20:46
Nezohľadňovaný
Dobry den, prikladame pripomienky ku konaniu