[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28068
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Kobielska)
N02AX06
23609, 23641, 23690, 23713, 23752, 8197D, 8194D, 8191D, 8188D, 8185D
3723028068
Právoplatný
1.3.2023 13:24:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 1.3.2023 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8355 1 R_KON application/pdf S18375-2023-OKCHL-28068-2.pdf 15.5.2023 Detaily
R 8236 1 R_KON application/pdf S14413-2023-OKCHL-28068.pdf 15.3.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Viera Parkániová - Grünenthal GmbH 
Zaslal: 8.3.2023 14:10:07
Dobrý deň, Dovoľujeme si poskytnúť informácie týkajúce sa patentu pre liečivo tapentadol. Informácie vrátane kópie patentu už boli skoršie poskytnuté MZ SR a ŠUKL. Doklad o podaní ako aj všetky nevyhnutné detaily sú uvedené priamo v priloženej komunikácii. S pozdravom Parkániová