[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

28036
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Miroslava Lukáčová)
A06AH03, A10AD05, A10BD16, B01AX05, B02BC30, B02BD04, B05BA02, B05BA10, B05BB01, B05XC, B05ZB, C01CE02, C01EB16, D08AG02, G02AD02, G03CA03, H01BB02, H02CA02, J01DB04, J01GB06, J01XA02, J01XD01, J02AC03, J02AX04, J02AX06, J05AF09, J07BC01, L01AA05, L01AB01, L01AB02, L01BC59, L01CX01, L01EL01, L01FX04, L01XX24, L01XX27, L04AB01, L04AC11, L04AX05, L04AX06, M01AE01, M03AX01, N01AX10, N01AX63, N02BG08, N03AX23, N04BC05, N05CM18, N07BC51, N07XX07, S01EA05
0641D, 0679B, 0680B, 3352D, 3354D, 3353D, 9413B, 9415B, 9412B, 9410B, 6819C, 2231D, 66849, 66875, 91148, 18649, 22937, 22935, 35024, 4206B, 4241B, 28453, 28452, 28454, 9421B, 21558, 21556, 21561, 21550, 21548, 2395A, 43084, 5097C, 37990, 41877, 9742D, 9743D, 2882B, 1344C, 1345C, 1347C, 1340C, 4143C, 1346C, 41817, 76566, 49679, 03115, 03117, 84422, 76559, 1348C, 1341C, 27560, 49680, 38775, 71992, 1963B, 09757, 09756, 41370, 2189B, 9962A, 98660, 42393, 40454, 7973B, 33732, 76457, 45523, 5836B, 40853, 5746C, 59430, 59431, 41089, 3470C, 6798A, 09556, 09561, 36928, 36930, 40826, 40824, 40825, 11437, 11435, 11421, 06329, 1863D, 2569D
3723028036
Právoplatný
28.2.2023 14:01:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 28.2.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV návrhy.xlsx Iná príloha 28.2.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Iná príloha 28.2.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8305 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K652_N1080_N... 15.4.2023 Detaily
R 8222 1 R_KON application/pdf S15637-2023-OKCHL-28036.pdf 15.3.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jozef Hromjak - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 7.3.2023 16:14:17
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť pripomienku ku konaniu ID 28036
Autor: Aleksandar Ćirić - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 7.3.2023 14:39:52
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť pripomienku ku konaniu ID28036
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. 
Zaslal: 7.3.2023 14:15:38
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť vyjadrenie ku konaniu ID 28036.
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - Recordati Rare Diseases Sarl 
Zaslal: 7.3.2023 14:12:19
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť vyjadrenie ku konaniu ID 28036.
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 6.3.2023 18:00:43
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť pripomienky ku KON ID 28036. Ďakujeme.
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 6.3.2023 15:20:47
Dobrý deň. dovoľujeme si priložiť vyjadrenie ku konaniu ID 28036
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 3.3.2023 10:50:27
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť vyjadrenie ku konaniu ID 28036.