[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27967
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mária Leskovská)
J06BA01
1888C, 1889C, 1890C, 5730A, 5731A, 5732A, 5733A, 5734A
3723027967
Právoplatný
20.2.2023 9:32:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ORCN_Cuvitru_HyQvia_1888C, ... Oznámenie o začatí konania 20.2.2023 Podpis Mária Leskovská
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_27967_Cuvitru_HyQvia_OC... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.6.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8464 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie OCR_HyQvia_Cuvi... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 29.5.2023 14:26:19
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť na základe vyžiadania Ministerstva zdravotníctva aktualizované dokumenty k výzve. Informácie sú predmetom obchodného tajomstva, preto ich prikladáme cez Iné podania. S úctou, Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 13.4.2023 11:29:11
Nezohľadňovaný
Odpoveď na výzvu HyQvia
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 13.4.2023 11:27:47
Nezohľadňovaný
Odpoveď na výzvu Cuvitru.
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 13.4.2023 11:26:25
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v prílohe posielame odpoveď na výzvu k súčinnosti. Cez Iné podania boli pripojené prílohy, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. S úctou, Bibiana Vallová
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 3.4.2023 16:14:44
Výzva na doplnenie podľa § 75 ods. 8 zákona
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 3.4.2023 16:14:05
Výzva na doplnenie podľa § 75 ods. 8 zákona
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 8.3.2023 13:44:48
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme Záverečné vyjadrenie k pripomienke ZP Dôvera. S úctou, Bibiana Vallová
Autor: Renáta Hajdinová - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 7.3.2023 10:17:21
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme pripomienky k ID 27967.
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 22.2.2023 12:29:22
Dobrý deň, dovoľujeme si doložiť stanovisko SSAKI. S úctou, Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:31:52
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohu k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:18:14
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:17:02
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:16:42
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:14:59
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:14:24
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:13:46
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:12:22
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:11:15
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová
Autor: Bibiana Vallova - Baxalta Innovations GmbH 
Zaslal: 21.2.2023 15:10:16
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť prílohy k žiadosti. S úctou Bibiana Vallová