[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27859
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Allergy Therapeutics Ibérica, S.L.U. (Nadežda Janíčková)
V01AA02, V01AA05
28409, 28203
3723027859
Podaný
3.2.2023 10:45:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pollinex_A3_ziadost feb23.docx Žiadosť o vyradenie A3 3.2.2023 Podpis Nadežda Janíčková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Nadežda Janíčková - Allergy Therapeutics Ibérica, S.L.U. 
Zaslal: 3.2.2023 11:02:46
potvrdenie o uhrade