[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27858
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Vipharm S.A. (Mgr. Dominika Dávidová)
N06DA02, N05AX12, L02BG04
47797, 2645D, 07348
3723027858
Podaný
3.2.2023 12:39:01
3.3.2023 9:57:46
Dôvod späť vzatia dovoz časti liekov
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_2_2023.docx Žiadosť o vyradenie A3 3.2.2023 Podpis Mgr. Dominika Dávidová
application/pdf správny poplatok_3723027858... Iná príloha 3.2.2023 Podpis Mgr. Dominika Dávidová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky