[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27857
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Neuraxpharm Bohemia s.r.o. (Jolana Semrádková)
A02BC01
0908B
3723027857
Podaný
3.2.2023 9:15:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_0908B Omeprazol ... Žiadosť o vyradenie A3 3.2.2023 Podpis Jolana Semrádková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jolana Semrádková - Neuraxpharm Bohemia s.r.o. 
Zaslal: 3.2.2023 9:16:25
Dobrý deň, reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky je najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti - bez správneho poplatku. Ďakujeme. S pozdravom