[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27856
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Gedeon Richter Plc. (Viera Vranová)
G03GA05
0256B
3723027856
Podaný
3.2.2023 8:47:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Gedeon_Richter_B... Žiadosť o vyradenie A3 3.2.2023 Podpis Viera Vranová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 3.2.2023 13:32:15
Doklad o úhrade.