[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27853
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Medreg s.r.o. (Jana Nová)
B01AC06
6826C
3723027853
Podaný
2.2.2023 10:52:05
16.3.2023 10:13:57
Dôvod späť vzatia Obnovenie dodávok lieku na trh.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_6826C.docx Žiadosť o vyradenie A3 2.2.2023 Podpis Jana Nová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Nová - Medreg s.r.o. 
Zaslal: 2.2.2023 10:53:58
Dobrý deň, reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky je najviac 10 000 EUR za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti - bez správneho poplatku.