[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27844
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
R03DX07
21490
3723027844
Podaný
1.2.2023 16:07:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Daxas_500mcg_214... Žiadosť o vyradenie A3 1.2.2023 Podpis Pavel Pešek
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky