[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27834
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (Matej Petrovič)
J07CA02
45411
3723027834
Podaný
1.2.2023 12:30:05
29.3.2023 8:48:36
Dôvod späť vzatia zmena v dostupnosti
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 45411 ziadost A3 BIO.docx Žiadosť o vyradenie A3 1.2.2023 Podpis Matej Petrovič
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Matej Petrovič - GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Zaslal: 2.2.2023 11:08:36
Dobrý deň, prikladám doklad o úhrade správneho poplatku. S pozdravom, Matej Petrovič