[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27832
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
CSL Behring GmbH (Andrea Solivajsová)
J06BA02
50935
3723027832
Podaný
1.2.2023 11:20:42
9.2.2023 14:37:20
Dôvod späť vzatia Nová dodávka
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Privigen100_5093... Žiadosť o vyradenie A3 1.2.2023 Podpis Andrea Solivajsová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Solivajsová - CSL Behring GmbH 
Zaslal: 2.2.2023 10:42:05
Dobrý deň, pripájam potvrdenie o úhrade správneho poplatku. S pozdravom. A.Solivajsová