[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27829
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. (Lucia Mišková)
L01EX01
7973D
3723027829
Podaný
31.1.2023 20:42:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_ Sunitinib Glen... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 31.1.2023 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_ ... Návrh ceny - formulár CND 31.1.2023 Podpis Lucia Mišková
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 31.1.2023 Podpis Lucia Mišková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky