[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27828
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH (MUDr. Branislav Obšitník)
C07AB05
27057
3723027828
Podaný
31.1.2023 19:54:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Lokren_98x20mg_H3_ziadost.docx Žiadosť o zrušenie ceny H3 31.1.2023 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky